หม้อตุ๋น (STEW CUP)

  • เซรามิกคุณภาพดี
  • อุปกรณ์มีความปลอดภัย
  • ระบบควมคุมเสียง
  • ภาชนะ 5 ใบ ปรุงครั้งเดียวได้หลายรสชาติ
  • ปรุงอาหารด้วยไอน้ำ คงคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
  • 9 ระบบการทำงานให้เลือกใช้ตามใจชอบ