เครื่องฟอกอากาศ Q5 (AIR PURIFIER Q5)

  • สามารถดักจับได้ทั้ง PM2.5 ไวรัส แบคทีเรีย หรือสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้
  • มีแผงโซลาเซลล์
  • การฟอกอากาศจะผ่านเครื่องกรอง 3 ชั้น คือ เครื่องกรองหลัก เครื่องกรองคาร์บอน และเครื่องกรองฝุ่นละอองขนาดเล็ก