เงื่อนไขการประกันสินค้า

เงื่อนไขการประกันสินค้าของ Reachgadget.com

 

ภายใน 7 วัน

  • หากสินค้าเกิดความเสียหาย โดยสาเหตุเกิดจากการขนส่ง ทางบริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายใน 6 เดือน

  • หากระบบการทำงานของสินค้าเกิดความเสียหาย โดยสาเหตุเกิดจากสายการผลิตของทางบริษัท บริษัทจะรับเปลี่ยนสินค้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ภายใน 1 ปี

  • หากอะไหล่ของสินค้าเกิดความเสียหาย โดยสาเหตุเกิดจากสายการผลิตของบริษัท บริษัทจะรับเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

 

** กรณีที่ทางบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าให้ได้ จะเปลี่ยนเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งถัดไป **

 

สอบถามข้อมูล

  • ท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อสอบถาม หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล ได้ที่ official.since2018@gmail.com